For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر حسين احمدوند خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشگاه صنعتي اصفهان ، دانشکده فيزيک تلفن : 03133913708 فکس : 03133912376 وب سایت : گروه ماده چگال تجربی
  • هيات علمي دانشکده فيزيک دانشگاه صنعتی اصفهان
زمینه های تحقیقاتی :
  • فيزيک ماده چگال تجربي
  • مواد مغناطيسي و نانوساختارهاي مغناطيسي
  • خواص ساختاري، الکتريکي و مغناطيسي مواد

ارتقاء امنیت وب با وف بومی